POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Politica de confidențialitate a societății comerciale infin-Research & Development SRL

În cadrul îndeplinirii obligațiilor conținute în contractul încheiat cu dumneavoastră, și când navigați pe site-ul nostru, infin-Research & Development (în continuare denumită „infin.ro”) vă solicită și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. În cadrul acestei prelucrări, infin.ro respectă prevederile din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Care sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal cuprind, dar nu se limitează la: nume, adresă, numărul de telefon, data și locul nașterii, adresa de e-mail, adresa IP și oricare date care pot duce direct sau indirect la identificarea unei persoane.

Cum obținem datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele cu caracter personal le primim de la dumneavoastră. Ni le transmiteți fie prin formulare de pe site-ul nostru web (www.infin.ro), fie prin e-mailuri, telefonic, prin semnarea unor contracte pe suport electronic sau de hârtie sau prin alt mod.

Ce facem cu datele dumneavoastră cu caracter personal?

Prelucrăm datele dumneavoastră pentru a putea îndeplini obligațiile care ne revin prin contract, pentru facturare, pentru emiterea de documente. Prelucrarea include, dar nu se limitează la colectarea, înregistrarea, păstrarea, modificarea, utilizarea, divulgarea, accesul, transferul sau distrugerea datelor.
Putem, de asemenea, folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă informa referitor la noutăți de la infin.ro, referitor la produsele infin.ro sau la evenimente organizate de aceasta sau la care aceasta participă. Stocăm aceste date cel puțin pe durata raportului contractual sau pe o perioadă mai lungă, în funcție de prevederile legale aplicabile. Nu transferăm datele dumneavoastră unor terți, decât dacă acest lucru este necesar în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale sau impuse de lege.

Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal?

Nu le dezvăluim terților decât în situația în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea contractului sau dacă suntem obligați prin lege la divulgarea acestor date (aici fiind incluse solicitări ale autorităților competente). În acest caz, persoana vizată va fi notificată referitor la faptul că datele cu caracter personal ale acesteia vor fi prelucrate.

Transferul de date și confidențialitatea

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate colaboratorilor interni sau externi care sunt autorizați să le prelucreze în cadrul raportului contractual. Totodată, aceste date pot fi transferate furnizorilor noștri care le prelucrează pentru a putea presta serviciile necesare. Toate părțile implicate sunt obligate, la rândul lor, să trateze datele în mod confidențial.

Stocarea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe serverele noastre sau pe servere externe care se pot afla oriunde în lume, pe suporturi electronice locale, în cloud, pe suport de hârtie. Păstrăm doar acele date care sunt relevante pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau pentru furnizarea anumitor servicii. Durata stocării este fie durata contractuală, fie durata impusă de legile în vigoare.

Drepturile dumneavoastră

Aveți dreptul la accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal care se află în posesia noastră și care sunt prelucrate de infin.ro. În acest scop vă rugăm să ne transmiteți o cerere scrisă. Vom răspunde cererii în termen de 30 de zile calendaristice.
Puteți solicita să vă transmitem datele dumneavoastră în format electronic structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat de către aplicațiile software.

De asemenea, aveți dreptul de a solicita rectificarea acestor date, în situația în care constatați erori. În plus, aveți dreptul la restricționarea prelucrării datelor.
Puteți să solicitați oricând ștergerea datelor dumneavoastră. În cazul unui buletin informativ, acest lucru este posibil prin bifarea opțiunii de dezabonare.

În cazul în care doriți ștergerea integrală a datelor dumneavoastră, este posibil să nu mai fim în măsură să vă furnizăm anumite servicii solicitate de dumneavoastră. Dacă totuși doriți distrugerea datelor (dreptul de a fi uitat), vă rugăm să ne adresați o cerere scrisă. În măsura în care ne permite legea, vom proceda la ștergerea datelor în termen de 30 de zile.

Dacă aveți obiecții legate de prelucrarea datelor dumneavoastră, vă puteți exercita dreptul la opoziție. În situația în care considerați că infin.ro prelucrează datele dumneavoastră în mod abuziv, vă rugăm să vă adresați autorității de protecție a datelor.